Kalendář akcí
poslední mesíc únor 2021 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 5 1 2 3 4 5 6 7
week 6 8 9 10 11 12 13 14
week 7 15 16 17 18 19 20 21
week 8 22 23 24 25 26 27 28
Návštěvy

TOPlist

 

Školní vzdělávací program si můžete i stáhnout nebo vytisknout.

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

pro předškolní vzdělávání

Mateřské školy Brno, Skořepka 5

 

Školní vzdělávací program byl vypracován kolektivem zaměstnanců MŠ v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání,se zákonem č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – Školský zákon v platném znění a vyhláškou MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

 

Obsah

  

1/   Identifikační údaje o škole a jejím vzdělávacím programu 

 2/   Obecná charakteristika školy

 3/   Podmínky vzdělávání

       3.1   Věcné podmínky

       3.2   Životospráva

       3.3.  Psychosociální podmínky

       3.4.  Organizace

       3.5.  Řízení mateřské školy

       3.6.  Personální a pedagogické zajištění

       3.7.  Spoluúčast rodičů

 4/   Organizace vzdělávání

       4.1.  Přijímání dětí do naší mateřské školy

       4.2.  Popis podmínek, plánování a organizace vzdělávání v naší mateřské škole

 5/   Charakteristika vzdělávacího programu

       5.1. Záměry naší mateřské školy

       5.2. Cíle naší mateřské školy

       5.3.  Formy a metody vzdělávací práce   

 6/   Vzdělávací obsah 

 7/    Evaluační systém

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

Čj. MŠ 56/2019

 

1. Identifikační údaje o škole

  

Název a sídlo školy :  Mateřská škola Brno, Skořepka 5, příspěvková organizace

 

Adresa :                       Brno, Skořepka 5, č. popisné 368,

                                     PSČ  602 00, okres Brno - město

Právní forma :              příspěvková organizace

Spojení :

               Telefon :       543 257 400

                Email :          Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

               Web stránky : www.msskorepka.cz

 

Zřizovatel :                 Statutární město Brno, městská část Brno – střed

                                   Dominikánská 2

                                   PSČ 601 69, okres Brno - město 

 

Vydala : ředitelka školy M.Hanáková

 

Zpracovatel programu :  pedagogové mateřské školy Skořepka 5

 

Projednání programu na pedagogické radě : 4.9.2018

Aktualizováno a schváleno pedagogickou radou : 28.8.2019

Platnost programu : 1.9.2019 do 31.8.2021 /třetí verze/

 

Název programu :  Mámo, táto – chystáme se do světa !

 

2. Obecná charakteristika školy   

 

Naše mateřská škola se nachází ve slepé ulici, nedaleko zastávky městské hromadné dopravy na ulici Křenová. Budova byla postavena v roce1929 abyla součástí dnes již neexistující továrny – dochovaná dobová fotografie většího formátu je umístěna na Radnici městské části Brno - střed. První záznam, že budova slouží jako MŠ, je uveden v kronice školy z roku 1955. Budova je chráněná kulturní památka v secesním slohu.

K MŠ patří předzahrádka s letním domkem se sociálním zařízením pro děti, navazující na velkou zahradu o rozloze 2000m2. Zahradu máme v pronájmu. K pohybovým činnostem mohou děti využívat dvě pískoviště, houpačky, skluzavku, dřevěné a přírodní prolézačky. Zahrada je uzavřena a izolovaná od ruchu a zplodin frekventovaných ulic – je místem klidu, přiměřeně zastíněna vzrostlými stromy.

V roce 1998 byla provedena celková rekonstrukce budovy v hodnotě 2 100 000 Kč .Škola  má dvě světlé třídy s kapacitou 50 dětí.

V blízkém okolí školy je Hlavní vlakové nádraží,obytné domy,divadlo Radost a park u Mahenova divadla.

Mateřská škola jako právní subjekt se zřídila s účinností od 1.1.2001.


3. Podmínky vzdělávání   

 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku.

3.1.Věcné podmínky

Mateřská škola je přízemní budova, nepodsklepená, bez půdních prostor.Uvnitř jsou dvě prostorné a světlé třídy s kapacitou 50-ti dětí. Dále je zde kuchyň na výdej jídla, jídelna – tu má k dispozici jedna třída, druhá má stabilní ložnici.Pro všechny děti je společná šatna a sociální zařízení, které bylo v roce 2006 zrenovováno. Zaměstnanci mají k dispozici šatnu, sociální zařízení a kancelář ředitelny. Třídy postupně vybavujeme dřevěným nábytkem, stoly jsou přizpůsobeny rozdílné výšce dětí ve věkově smíšených třídách. Prostorové uspořádání vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Vhodným doplněním jsou hrací kouty,oddělené od dalšího prostoru tříd dřevěnými paravány a umožňující klidnější zázemí pro děti během dne.Hračky, didaktické hry a stavebnice jsou převážně moderní, dřevěné a jsou umístěny tak,aby na ně děti dobře viděly, mohly si je brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Při výzdobě celé školy jsou používány autentické výtvarné práce dětí a učitelek.

Mateřská škola má pronajatou zahradu, kde je bazén, dvě pískoviště, houpačky, dřevěné a přírodní průlezky a skluzavka.Prostory zahrady jsou vybaveny tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity.Velmi hezky působí několik dřevin a vzrostlé stromy, které dotváří ráz zahrady.Děti se tu setkávají s různými druhy přírodních materiálů – písek, hlína, voda,kůra stromů,klády,drobné oblázky k experimentování. K budově MŠ patří předzahrádka, a  také letní domek, v němž je umístěno sociální vybavení pro děti a sklad hraček přístupné ze zahrady.


Čeho chceme dosáhnout

Naší vizí je především vyřešení pronájmu školní zahrady – místa, které má pro zdejší předškolní zařízení nezastupitelnou funkci. Opravit letní domeček a sociální vybavení.

Jakými prostředky

Spolupráce s ÚMČ  – Brno střed

 

 

     3.2. Životospráva

 

Strava se dováží do mateřské školy ze ŠJ Nádvorní a připravuje se ve výdejně školy.Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava .Je zachovávaná vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů.Dodržujeme pitný režim, děti mají k dispozici dostatek tekutin ve třídách i na školní zahradě.Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.Rodiče jsou pravidelně na třídních schůzkách seznámeni s Provozním řádem pro strávníky mateřské školy a je ještě vyvěšen  na viditelném místě v šatně.

Je dodržován pravidelní denní rytmus a řád - je však i flexibilní,aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuálním situacím.

Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, program činností je  přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší. Děti mají dostatek volného pohybu  během celého dne,zařazujeme motivované cvičení pro radost z pohybu i zdraví, je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku.

 

Čeho chceme dosáhnout

 

Zlepšení stravovacích návyků dětí, prodlužování pobytu dětí na školní zahradě, při vhodném počasí provozovat činnosti ze třídy na zahradu – pěstitelské,výtvarné, pracovní,tělovýchovné aj.Využít tak možnost bližšího kontaktu s přírodou jako prostoru pro prosociální chování.

 

Jakými prostředky

 

Přirozené a správné návyky učitelky- osobní příklad, individuální pohovory s rodiči a lékařem- odborníkem

nabídka odborných článků z Informatoria – chceme zdravě žít - nástěnky, zapůjčení časopisu domů ,pomoc rodičů – přečtení jídelníčku s dítětem – vhodná motivace…

Prodlužovat pobyt venku .

 

 

 

       3.3. Psychosociální podmínky

Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokoje, jistě a bezpečně.Nově příchozí dítě má možnost se postupně adaptovat.Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí, mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti.Nikdo není

znevýhodňován či zvýhodňován.Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, které jsou ve škole stanoveny.             

Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech.Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte.Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce.Postupně vyřazujeme nezdravou soutěživost dětí.Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si.

V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.

Třída je pro děti kamarádským prostředím, s jasnými pravidly chování, kde se děti dovedou navzájem naslouchat a respektovat se.Volnost a osobní svoboda jsou vyvážené, děti si samy určují pravidla třídy a učí se jejich soužití.

Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem /prevence šikany a jiných patologických jevů u dětí /.

 

Čeho chceme dosáhnout

 

Zvládnout přijatá pravidla chování

 

Jakými prostředky

 

Důsledným sledováním problémových i jiných situacích  v průběhu dne v MŠ a hledáním jejich  řešení společně  s dětmi – podle přijatých pravidel.Přihlížet k individuálním potřebám dětí, citlivým a laskavým přístupem celého kolektivu MŠ. Spolupráce s rodinou.

 

 

 

   3.4.Organizace

 

Organizační zajištění chodu naší mateřské školy umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby, do denního programu jsou zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem.Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí.Pokud to děti potřebují, mají možnost se uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností.Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí a vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.

Denní program zahrnuje:
a/ základní péči – příjem a propouštění dětí, pobyt venku, hygienu, stolování, spánek, odpočinek dětí.                                                                                

b/ hrové činnosti a pohybové aktivity – spontánní,v interiéru, při pobytu venku

c/ činnosti programově řízené – společně, v menších skupinkách, individuálně

 

                                                                     
Uspořádání dne

 

 6.30 –   7.15   scházení dětí ve třídě Berušek nebo Broučků

 7.15 – 10.00   hry podle zájmu dětí , individuální práce s dětmi, pohybové aktivity, zdravotní                             

                        cviky, průběžná svačina, vzdělávací činnost – spontánní, řízené, skupinové,

                        individuální, frontální činnosti, příprava na pobyt venku

10.00 – 12.00  pobyt venku , kulturní akce, výlety

12.00 – 12.45  převlékání, hygiena, oběd, příprava na odpočinek, čas trávený s rodinnými

                        příslušníky

12.45 – 14.30  odpočinek na lehátku, relaxace, podle zájmu a potřeb dětí hry, individuální a

                        skupinové činnosti

14.30 – 16.00  hygiena, svačina, odpolední zájmová činnost, v 16.00 přechod do třídy  ¨

                        Berušek nebo Broučků

16.00 – 16.30  hry a rozcházení domů          /každá třída má svůj upravený denní režim/

 

 

Čeho chceme dosáhnout

 

Větší nabídku činností podporující vlastní aktivitu a experimentování dětí

 

Jakými prostředky

 

Zapojit děti do organizace činností, v případě příznivého počasí prodlužovat pobyt venku.


   3.5. Řízení mateřské školy

 

Je založeno na vzájemné důvěře, otevřenosti a toleranci. Každý zná své povinnosti, kterými se podílí na chodu školy.Ředitelka řídí, plánuje, tvoří, organizuje a je zodpovědná za celý chod školy.Spolupracuje se zřizovatelem, KÚ a dalšími zainteresovanými institucemi.

 

Řízení personální :  Profesionální přístup

                                Otevřené jednání

                                Pravdivost informací

                                Mlčenlivost

                                Řešení problémů

                                Týmová práce

 

Cíle v řízení personálním

Schopnosti ředitelky a dalších pracovníků

Další vzdělávání pracovníků

Týmová práce

Vzájemná důvěra a tolerance

Uplatňovat participaci.

 

                                                                    

Řízení ekonomické : Ekonomické zajištění

                                  Hospodaření s dotací

                                  Získávání sponzorů

                                  Úsporná opatření

                                  Spolupráce se zřizovatelem

 

Cíle v řízení ekonomickém

Zajistit dostatek financí na plynulý provoz školy

Zajistit dostatek financí na odměňování zaměstnanců jako motivační prostředek

Investovat s dlouhodobou vizí

 

 

Řízení koncepční : Dlouhodobá koncepce

                               Jasné cíle

                               Vhodné metody a formy

                               Odborný růst zaměstnanců

                               Naplňování cílů ŠVP

                               Účelná evaluace

 

Cíle v řízení koncepčním

Stále se vyvíjející ŠVP PP

DVPP organizovat dle plánu s přihlédnutím k potřebám školy

Dokonale propojit RVP PV do praxe

Jasná organizační struktura –delegování úkolů

 

 

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou vymezeny v pracovních náplních.

Komunikační a informační systém uvnitř mateřské školy i navenek je zakotven v organizačním řádu školy.

Ředitelka školy kontroluje řízení pracoviště MŠ prostřednictvím návštěv, o nichž pořizuje záznamy a provádí kontrolu BOZ a  BOZP pracovníků školy.

Učitelky se účastní pravidelně porad vedení školy, problémy se snažíme řešit včas.

Ředitelka dává učitelkám plnou pravomoc v nákupu učebních pomůcek / dle finančních možností/, nebo při věcném uspořádání tříd apod.

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem školy, ZŠ, s okolními MŠ,SPC Brno, PPP, Centrum volného času Jabloňka, DDM Dornych, Policie ČR, Lesy ČR,DROM aj.

Všechny učitelky vypracovávají školní vzdělávací program, který se projednává a schvaluje na na pedagogické radě.

Ředitelka školy vypracovala evaluační systém,kontrolní a evaluační činnosti se budou provádět tak, aby zahrnovaly všechny stránky chodu mateřské školy a tím byly užitečné a smysluplné.

 

Čeho chceme dosáhnout

 

Zkvalitnění  práce všech pracovníků mateřské školy

 

Jakými prostředky

 

Zapojovat všechny zaměstnance mateřské školy do tvorby ŠVP,spolupracovat při rozhodování o zásadních otázkách ŠVP. Osobní zodpovědnost za plnění úkolů a dodržování termínů.

 

 

   3.6.Personální a pedagogické zajištění

 

Ředitelka :     Marcela Hanáková ,jmenovaná na základě konkurzního řízení ze dne 1.11.2018

Učitelky :      Jaromíra Kyjovská, Bc .Karolína Urminská, Marcela Podroužková, Jana Staňková

Asistentka pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním: Kateřina Jonášová

Školní as. Jana Staňková

Školnice :      Nikola Lindovská

Výdej jídla :  Andrea Redová

 

 

Všechny pracovnice, které pracují v mateřské škole jako pedagogové, mají předepsanou kvalifikaci.  Pedagogové se sebevzdělávají ,pracují jako tým, jednají a pracují profesionálním způsobem.Mateřská škola poskytuje vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, proto máme asistenta pedagoga.

Asistentka spolupracuje s pedagogy tak,aby pedagogům byl přiblížen život romské komunity,  a tím zabezpečit profesionalitu pedagogů pro práci s dětmi jiného etnika a z toho vyplývající specifika předškolní výchovy.

 

Čeho chceme dosáhnout

 

Využívat týmovou spolupráci

 

Jakými prostředky

 

Získávat zkušenosti při vzájemných hospitacích mezi pedagogy, sebevzděláváním-rozšiřovat odborné vzdělávání

 

 

   3.7.Spoluúčast rodičů

 

Spoluúčast rodiči rozvíjíme :

- spoluúčastí rodičů na dění v mateřské škole – účast na různých programech a akcích pořádané školou, vzájemná spolupráce – pedagog x rodič,oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění.Při podporování rodinné výchovy a pomoci rodičům v péči o dítě, nabízíme rodičům poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem,co se v mateřské škole děje.Potřebné informace také získávají na nástěnkách v šatně a na webových stránkách školy.     

Asistentka spolupracuje s rodiči žáků tak,aby jejich děti pravidelně navštěvovaly mateřskou školu a rodiče je vedli k úspěšné školní docházce.

 

 

 

                                                                    

Čeho chceme dosáhnout

 

Aby asistent pedagoga dovedl rodiče k řádnému zápisu dítěte do MŠ

 

 

Jakými prostředky

 

Spolupráce s romskou komunitou v místě školy, návštěvy v rodinách a spolupráce s rodiči

 

 

 

4.Organizace vzdělávání

Vzdělávací proces je organizován ve dvou třídách.Je zajištěn pravidelný denní rytmus, který je však současně flexibilní a přizpůsobuje se aktuálně vznikajícím potřebám školy či dětí.

Činnosti probíhají individuální, skupinovou a frontální formou.

Provozní doba MŠ :                              6.30 – 16.30 hodin

Počet dětí docházejících do MŠ :       48

Počet tříd :                                             2

Počet dětí na jednu třídu :                   24

Počet pedagogických zaměstnanců :    5 / ředitelka, učitelky,asistent pedagoga/

Počet provozních zaměstnanců :           2 / školnice, výdej jídla /

 

 

   4.1. Přijímání dětí do naší mateřské školy

Řídí se veřejně dostupnými kritérii - nástěnka v šatně dětí. O přesném termínu zápisu a podrobnostech je veřejnost včas informována formou oznámením ve Zpravodaji městské části Brno – střed, webových stránkách školy i zřizovatele,oznámením formou plakátu na viditelném místě –vchodové dveře MŠ.

 

 

   4.2. Popis podmínek, plánování a organizace vzdělávání v naší mateřské škole

Režim dne je uvolněný a variabilní, stanovena je pouze doba jídla a pobytu venku.Během dne se střídají spontánní a řízené činnosti v souladu se zájmy a potřebami dětí.

Děti se scházejí do 7.15 hodin v lichém týdnu ve třídě Broučků a v sudém týdnu ve třídě Berušek.Vyberou si činnosti dle vlastního zájmu nebo využívají nabídky učitelky.Pokud mají děti potřebu odpočinku, mohou využít relaxační koutek, pokud mají potřebu nasnídat se, mohou u stolečku ve třídě.

Po čtvrt na osm odcházejí Berušky nebo Broučci do své třídy.Zde třídní učitelka nabízí pestrou nabídku her, vzdělávacích činností, které souvisejí s týdenním plánováním.děti si samy určí, čeho si vyžadují.V této době je také prostor pro individuální práci např. v oblasti logopedické, grafomotorické, ale i v ostatních oblastech z rámcového vzdělávání.

Vzdělávací nabídka se předkládá mezi 7.15 – 9.45 hodinou a je nabízena plynule. Učitelka vychází z týdenního plánu s přihlédnutím k momentálním potřebám dětí a aktuální situaci. V tomto čase probíhají tělovýchovné a relaxační chvilky a svačina.

Činnosti jsou buď individuální, ve dvojicích, skupinkách či frontální.Práci ve skupinkách si vybírají dle denní nabídky, kterou učitelky nabízí, podle daných pravidel.

                                                                     

Děti se podílejí na volbě forem i na volbě organizaci činností.

Do desáté hodiny odcházejí děti na pobyt venku, který tématicky navazuje na dopoledne.

Po obědě odcházejí některé děti domů, ostatní se připravují na odpočinek po jídle. Vyslechnou si pohádku a děti, které mají sníženou potřebu spánku, vstávají a věnují se klidové činnosti tak, aby nerušily děti, které spí.Doba na odpočinek je od 12.45 – 14.15 hodin. Po odpolední svačině se děti rozcházejí postupně domů s rodiči.Dětem je nabízena činnost v hracích koutcích nebo činnost nabízená učitelkou.

V 16.00 hodin děti přechází buď do třídy Berušek nebo Broučků a probíhá zájmová činnost dle jejich volby.

V každé třídě je prostor pro relaxaci a odpočinek, dále jsou zde koutky např. kuchyňka, pokojíček na patře, obchod,knihovnička,doprava, pískováčka,kreslení, kadeřnictví, tvořivý koutek, divadlo s paravánkem a další.

Po celý den je zajištěn pitný režim ve várnici, děti mají každý svůj hrnek se značkou přinesený z domova.

V hojné míře využíváme pochvalu a povzbuzení.Podporujeme přirozenou dětskou zvídavost a potřebu něco objevovat.

Uplatňujeme metody prožitkového a kooperativního učení.Nové poznatky dětem předáváme nenásilnou formou přirozeně během celého dne.Snažíme se využít každou příležitost, která se nám nabízí.Podněcujeme radost dítěte z učení, jeho zájem poznat nové, získávat zkušenosti a dovednosti.Do hry se snažíme vtáhnout nenásilnou formou a vhodnou motivací další děti a vést je ke vzájemné spolupráci, komunikaci a radosti být spolu, radosti z nového poznání.

Ve vzdělávání využíváme přirozeného toku dětských myšlenek a spontánnosti dětí.Při výběru hry necháváme dětem možnost vlastní volby podle zájmu.Využíváme situace, které poskytují dítěti srozumitelné, praktické ukázky životních souvislostí / řešení problémů,komunikace s dospělým, vztahy mezi kamarády apod./.Dítě se tak učí dovednostem, poznatkům ve chvíli, kdy je potřebuje a lépe tak chápe smysl.Snažíme se využívat pro vzdělávání dětí také vzniklé situace ze skutečného života, z okolí dítěte, z okolí školy a uplatňovat tak metodu situačního učení.Svým chováním a postoji poskytujeme v průběhu dne v MŠ vzor. Využíváme také dětské spontánnosti a přirozené nápodoby. Ve vzdělávacím procesu dále uplatňujeme i aktivity řízené vhodně pedagogem. Motivované cílené a plánované učení probíhá zpravidla ve skupinkách nebo se dětem věnujeme individuálně.

 

 

 

5.Charakteristika vzdělávacího programu

 

   5.1. Záměry naší mateřské školy

 

Při tvorbě našeho školního vzdělávacího programu jsme vycházeli z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání / RVP PV /. Organizujeme vzdělávání tak, aby vedlo k rámcovým cílům a prostřednictvím dílčích cílů z pěti vzdělávacích oblastí k rozvoji klíčových kompetencích u dětí.

Při své práci sledujeme tyto rámcové cíle :

1.      Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení a poznání

2.      Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

3.      Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí                                                                                                                                                                       v pěti oblastech předškolního vzdělávání : biologické, psychologické, interpersonální,

                                                                    

 sociálně kulturní a environmentální, které jsou v RVP PV nazvány : 

                                          Dítě a jeho tělo                                                                                                                              

                                          Dítě a jeho psychika

                                          Dítě a ten druhý

                                          Dítě a společnost

                                          Dítě a svět 

Tyto oblasti vzdělávání jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně fungující celek, v životní skutečnosti nedělitelný.

Připodobnili jsme si tyto oblasti k našemu vlastnímu programu :  Mámo, táto – chystáme se do světa , z kterého vychází filozofie školy : Dětství je studna, z které čerpáme celý život.

 

 

 

   5.2. Cíle naší mateřské školy

 

Cíle a obsah předškolního vzdělávání formulované  RVP PV směřují mateřskou školu k tomu, aby děti, které ji opouštějí byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat tvořivě přemýšlet a jednat, jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se a aktivně čelit problémům, které život přináší. Naše mateřská škola se snaží naplňovat tyto cíle a uvědomujeme si, že podmínkou pro zdárný vývoj jednice je upokojování základních lidských /biologických i sociálních / hodnot.

Dlouhodobý cíl :

Chceme být otevřenou školou rodičům i veřejnosti, nabízet spolupráci a komunikaci. Pro naplňování záměr školy budeme využívat didaktický styl založený na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účastí dětí. Budeme uplatňovat integrovaný přístup a vzdělávání dětí realizovat na základě integrovaných bloků.Budeme uplatňovat moderní metody a formy práce. V naší škole využíváme především individuálního přístupu. Hojně využíváme motivace, stimulujeme vnitřní i vnější pochvalou.

 

 

   5.3.Formy a metody vzdělávací práce

 

Rámcové cíle naplňujeme těmito prostředky /metodami a formami práce/, uplatňováním těchto zásad:

- respektováním přirozených lidských a základních sociálních vývojových potřeb

- vnímáním každého dítěte jako jedinečné bytosti, které má právo rozvíjet se a učit v rozsahu svých možností a potřeb/ vzdělávání je založeno na individuálním rozvoji jednotlivých dětí/

- učením na základě prožitku a zkušenosti, prostřednictvím vlastní činnosti dětí, tzv. prožitkového učení

- učením pojmenovávat konkrétní věci, děje – vyjádřit své pocity, vyjádřit, co se stalo, co se     děje

- upřednostněním prožitku před výkonem, procesu před výsledkem

- vytvářením rovnováhy mezi řízenými činnostmi a spontánními hrami, zařazováním nepřímo řízených činností

- využíváním náhodně vzniklých situací, situačním učením

- rozvíjením komunikace a spolupráce mezi dětmi, sociálním učením

- rozvíjením emoční inteligence – umět se podívat na situaci očima druhého, vcítit se do něj, zabývat se jím, když potřebuje a ne až bude mít čas

- svým vzorem

- podporou zájmu rodičů o dění v mateřské škole

 

 

Školní vzdělávací program vypracoval celý kolektiv školy na tříleté období a je v souladu s rámcovými cíli a klíčovými kompetencemi.                                                                                Zásady,  uplatňované principy, formy, metody naší práce vychází z toho, že se naše mateřská škola nachází v městské části, kde většina dětí pochází ze sociálního a citově slabšího a méně podnětného prostředí, proto dbáme o pohodové, klidné, prostředí, kde jsou děti nadšeni učit se a poznávat svět kolem sebe, kde děti chtějí s námi hovořit o svých přáních, pocitech a zážitcích.Snažíme se být pro děti partnerem, kterého děti přijmou mezi sebe do světa, který budeme společně vytvářet. S dětmi vytvoříme svět, kde ještě platí, že ten, kdo ubližuje ostatním má být potrestán a ten kdo potřebuje pomoc si o ni může kdykoliv říct a ví, že se najde někdo, kdo mu podá pomocnou ruku. Do světa, kde si vážíme věcí, pečujeme o ně a  radujeme se ze všedních maličkostí. Hledáme inspiraci v přírodě a nestačíme se divit, kolik je tu zajímavých věcí k prozkoumání. Důležité je, že u nás platí neviditelný řád, který společně nejen vytváříme, ale hlavně podle něj žijeme, což není tak málo.

Jedním z pravidel tohoto řádu je : ráno se společně uvítat, podívat se do očí a popřát si dobrý den. 

 

 

 

Co v rámci programu školy nabízíme ?

-          smíšené třídy, důraz na samostatnost, vedení ke spolupráci a toleranci, ne soupeřivost 

-          volný přístup rodičů do tříd, adaptační postup

-          základní logopedickou péči / do MŠ dochází pravidelně každý druhý týden logoped /

-          individuální plán péče o děti s odkladem školní docházky

-          program pro předškolní děti a jejich plynulý přechod do ZŠ  / edukativně stim.skup./

-          návštěvy divadel, kin a muzeí, školní výlety

-          keramický kroužek 

-          společné oslavy narozenin

-          oslavy svátků Vánoce, Velikonoce – dílničky s rodiči

-          oslava MDD, rozloučení s předškoláky a jiné aktivity dle zájmu dětí a rodičů

                                                                                

 

 

 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 

V naší mateřské škole se vzdělávají se děti s přiznanými podpůrnými opatřeními,  a děti s podpůrnými opatřeními prvního až třetího stupně děti z .prostředí,  s oslabeným rodinným zázemím, děti, které pocházejí z jazykově odlišného prostředí. Tato snížená sociální adaptabilita dětí a zvýšená potřeba výchovy a vzdělávání je zajištěna úpravou vzdělávacího obsahu a podmínek vzdělávání a přítomností asistenta pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a asistenta pedagoga.

Průběh vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami : PLPP sestavuje učitel. PLPP má písemnou podobu. Pře jeho zpracováním bude probíhat rozhovor mezi učiteli s cílem stanovení metod práce s dítětem ,způsobu kontroly osvojení potřebných dovedností, a návyků a postojů. Bude stanoven termín přípravy PLPP a učitel zorganizuje společnou schůzku se zákonnými zástupci dítěte.

Při vzdělávání dětí spolupracuje naše MŠ s PPP Kohoutova.

Zodpovědnou osobou za systém péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami je ředitelka školy .Ředitelka školy pověřuje učitele sestavením PLPP,IVP a komunikací se zákonnými zástupci.

Jako podpůrná opatření pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole :logopedická prevence. Vzdělávací obsah speciálně pedagogické péče přizpůsobujeme vzdělávacím možnostem a předpokladům dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP.

Při vzdělávání dětí v naší mateřské škole vytváříme v rámci integrovaných bloků podmínky, které stimulují vzdělávací potenciál všech dětí v různých oblastech. S ohledem na individuální možnosti dětí jsou jim v rámci pestré nabídky aktivit předkládány činnosti, ,které umožňují tento potenciál projevit a v co největší míře využít .Podporujeme všechny projevy nadání. .Dětem ,které projevují známky nadání ,věnujeme zvýšenou pozornost, abychom jejich nadání dále rozvíjeli. V případě mimořádného nadání doporučíme vyšetření ve školském poradenském zařízení. Pokud školské zařízení identifikuje mimořádné nadání a doporučí vypracování individuálního vzdělávacího plánu, budeme postupovat při jeho zpracování ,realizaci a vyhodnocování v úzké spolupráci s rodiči dítěte a školským poradenským zařízením.

 

                            

 

ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM

část výchovně- vzdělávací

 

 

 

Při  tvorbě projektu jsme vycházeli z reálných možností a podmínek naší mateřské školy.

Je v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Moderní životní styl je úzce spojen s životním prostředím, a proto byla tato oblast aktivně zařazována při tvorbě školního vzdělávacího programu.

Chceme u dětí vytvořit základní hygienické a sociálně kulturní dovednosti a návyky ve vztahu k životnímu prostředí, probouzet citový vztah k přírodě, k výtvorům lidské práce i k lidem samotným.Pochopit správné a nesprávné chování člověka k životnímu prostředí – k přírodě, i smysl a důvod třídění odpadu.Získat povědomí a chuť chránit přírodu a umět hledět do budoucnosti.

Naší snahou je naplnit tyto výchovné úkoly podnětným prostředím, které dětem umožňuje přímé pozorování a dělání.

                                               Řekni mi a já zapomenu,

                                               ukaž mi a já si zapamatuji,

                                               nech mne to udělat a já pochopím.

                                                                                    staré čínské přísloví

 

 STROM POZNÁNÍ

 

 I.      Když jsem zdravý, tak mě život baví…

 

                                                            1. Moje tělo

                                                            2.Chci být zdravý

 

 II.      Jsem na světě jediný originál

 

                                                  3.Brzy budu školákem.

                                                  4. Pět zázraků našeho těla

                                                  5. Chci poznávat sám sebe

                                                  6.“Beruško, Broučku, ukážu Ti kudy kam!“.

 

III.      Nejsem na světě sám

 

                                                   7.Je nám spolu dobře

                                                  8. Co je to „doma“

 

 

IV.      Svět je plný záhad?

 

                                                  9.“ Poklady“ naší vlasti

                                                 10. Bez práce nejsou koláče

                                                 11.Klubíčko pohádek

                                                 12.Kniha je můj kamarád

 

 

 

 

V.Letem světem

 

                                                   13. Jak se budí jaro ?

                                                   14. Léto, léto nádherný…

                                                   15. Když padá listí

                                                   16. Nese vrána novinu

                                                   17. Prší, prší, jen se leje

                                                   18. Tů tů tů, auto už je tu!

                                                   19 Strom je živý domov

                                                   20. Dobrodružství naší planety

 

 

5./ Vzdělávací obsah učiva

 

Výchova a vzdělávání dětí v naší mateřské škole se řídí vlastním školním programem      s názvem  Mámo,táto – chystáme se do  světa!, zpracovaný na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Učitelky zařazují vzdělávací záměry do integrovaných tématických bloků, které umožňují nabízet dětem různorodé činnosti a příležitosti

 

 

I.  Téma : Když jsem zdravý, tak mě život baví

Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí vážit se života a zdraví, pečovat o ně, upevňovat hygienické návyky a prostřednictvím pohybové aktivity dosáhnout duševní pohody a vyrovnanosti.

 

    Kompetence :

v  nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

v  samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

v  chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

v  při setkání  s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

v  dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje a druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí

 

 

II.  Téma : Jsem na světě jediný originál   

Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí poznávat samo sebe a připravovat se na budoucnost.

 

    Kompetence:

v  učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

v  odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

v  pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

v  řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

v  při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích

v  zpřesňuje si početní představy, užívá číselných i matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

v  rozlišuje řešení, která jsou funkční(vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit

v  domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

v  v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

v  ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

v  průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

v  uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

v  svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

v  dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznává svoje slabé stránky

v  odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem

v  chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodnout svobodně, ale že za svá rozhodnutí  také odpovídá

 

 

III. Téma : Nejsem na světě sám  

Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí rozvíjet kamarádské vztahy, poznávat život ve společnosti a orientovat se v něm.

 

    Kompetence :

v  chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodo; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

v  dětským způsobem projevuje citlivost  a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost , ubližování, agresivitu a lhostejnost

v  spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné   povinnosti; dodržuje dohodnutá pravidla a přizpůsobí se jim

v  má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce a úsilí druhých

v  zajímá se o druhé i o to, co se děje; je otevřené aktuálnímu dění

v  spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

v  ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že svým chováním na něm se podílí a že je může ovlivnit   

 

 

 

IV. Téma : Svět je plný záhad 

Prostřednictvím situací a na základě prožitků se dítě učí poznávat vše, co ho obklopuje – ať živá či neživá příroda, její ochrana, pochopit souvislosti toho, co se kolem děje.

 

Kompetence :

v  soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

v  získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

v  má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

v  klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům , které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

v  problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů  a situací; hledá různé možnosti a varianty(má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

v  všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

v  dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává(knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

v  ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

v  je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem

v  chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

 

 

 

 

V.  Téma : Letem Světem

Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí, že vlastním přičiněním může ovlivnit kvalitu života, řešit vzniklé situace a problémy, umět nabízet přirozenou pomoc.

 

 

Kompetence :

v  ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své

v  myšlenky,sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

v  napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

v  má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

v  ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných  situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

uvědomuje si svá práva a práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

 

 

Okruhy elementárních poznatků

 

 

  1. Dítě a jeho tělo: lidské tělo a jeho části ( hlavní smyslové a tělesné orgány a jejich funkce, včetně pohlavních), jeho vývoj a změny ( narození, růst těla a jeho proměny); zdravé životní návyky ( pohybové činnosti a sport, zdravá výživa, příprava pokrmů, potraviny); ochrana osobního zdraví ( péče o čistotu a zdraví, ochrana před škodlivými látkami a vlivy, návykovými látkami a závislostmi, prevence onemocnění), ochrana bezpečí ( varování před úrazy, nebezpečím hrozícím při hrách, v dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi, věcmi a jevy); sebeobsluha ( hygiena, stolování, oblékání, úklid); věci kolem nás ( předměty denní potřeby, hračky, pomůcky, sportovní náčiní a nářadí, výtvarné pomůcky, hudební nástroje, pracovní pomůcky, jejich užívání). 

 

  1. Dítě a jeho psychika: dorozumívání mezi lidmi ( zvuky, gesta, řeč, slova, věty, písmena, čísla, symboly), sdělování ( knížky, film, divadlo); předměty a jejich vlastnosti ( velikost, barva, tvar, materiály, chutě, vůně, zvuky, funkce předmětů); číselné a matematické pojmy ( číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství); prostorové pojmy a souvislosti ( teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok); lidé a jejich vlastnosti ( fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly); každý je jiný (přirozená různost lidí); já ( individuální charakteristiky, osobnost, právo být sám sebou). 

 

  1. Dítě a ten druhý: vztahy mezi lidmi ( kamarádství, přátelství, vztahy mezi pohlavími, cizí lidé, ochrana osobního bezpečí); rodina ( funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat); mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi a dospělými, kamarádi); pravidla vzájemného chování ( doma, v mateřské škole, na veřejnosti, herní pravidla). 

 

  1. Dítě a společnost: (svět lidí, kultury, umění, práce): společenské role ( dítě, dospělí, rodič, učitelka, role dané pohlavím či zaměstnáním); pravidla vzájemného styky, ohleduplnost, tolerance, spolupráce), mravní zásady; práce, pracovní činnosti a role (pracovní předměty, pomůcky, nástroje, jednoduché pracovní úkony a činnosti, řemesla, povolání, zaměstnání); kultura a umění ( kultura prostředí, ve kterém dítě žije, lidové zvyky, tradice, svět výtvarného a dramatického umění, svět hudby, svět sportu, jak se lidé baví); rozmanitost lidského světa ( naše vlast, jiné země, národy a kultury, multikultura). 

 

  1. Dítě a svět: ( životní prostředí, svět přírody, vědy, techniky): prostředí, v němž dítě žije ( domov, škola, obec, okolí domova, okolí školy, život a dění v obci- doprava, ulice, obchody, lékař, důležité instituce, nákupy); příroda živá i neživá ( rostliny, živočichové), přírodní jevy a děje (podnebí, počasí, roční období, změny v přírodě); látky a jejich vlastnosti ( voda a vzduch, nerosty, kovy, suroviny, přírodní materiály a jejich vlastnosti, umělé materiály); životní prostředí a jeho ochrana ( vliv člověka na životní prostředí, na okolní krajinu, péče o okolí a životní prostředí, ochrana přírody); věda a technika ( technické přístroje, se kterými se dítě setkává); co je nebezpečné ( nebezpečné předměty, přístroje, kontakt se zvířaty, s látkami ohrožující zdraví, běžné přírodní a povětrnostní jevy,  situace hromadně ohrožující); rozmanitost přírody i světa a jeho řád ( země, hory, řeky, pohoří, světadíly, planeta Země, vesmír).  /IV./


Součásti ŠVP

Třídní vzdělávací programy

 

Jsou vždy pro určitou třídu rozvrženy na určité časové úseky a jsou vedeny ve třídách Berušek a Broučků.

Vycházejí ze ŠVP a pedagogové v nich volí pro svou třídu konkrétní činnosti a prostředky k naplňování cílů,určují způsob realizace těchto činností ,bloky se vzájemně prolínají,doplňují a p. učitelky je obohacují   o různé akce.

Součástí je také průběžné hodnocení.

Při jejich tvorbě pedagogové uplatňují své dovednosti a tvořivost, konzultují nové poznatky, sledují aktuální trendy, aby práce byla smysluplná.

 

 

6. Doplňující programy a další aktivity

 

                                                                     

1. Přípravný výukový program – Edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti  a rodiče

 

2. Preventivní program – spolupráce s Městskou policií Brno – Chraňme děti před špatnými

vlivy prostředí

3. Logopedický program – spolupráce – Soukromá klinika LOGO

 

Některé programy jsou realizovány v rámci celé školy, některé programy pracují s vybranými dětmi z obou tříd, některé programy jsou jen pro předškolní děti. Tyto doplňující programy nenarušují hlavní vzdělávání v naší mateřské škole, ale smysluplně a účelně je doplňují.

 

7. Evaluační systém

 

Pravidla vnitřní evaluace

Plán kontrolní a hospitační činnosti

 Vzhledem k volnému režimu dětí a k plnění výchovné činnosti s dětmi během celého dne je činnost ředitelky zaměřena na krátké vstupní kontroly, protože mateřská škola je na jednom podlaží, je rodinného typu a ředitelka školy každodenně hovoří a vidí mravenčí práci všech zaměstnanců.

 

Výchovná činnost je zajištěna kvalifikovanými a zodpovědnými pedagogy s dlouholetou praxí, kteří se neustále vzdělávají.

 

Zaměření

 

-          kontrola třídních vzdělávacích programů

-          zda vycházejí ze ŠVP a plnění ŠVP

-          zapojení dětí do her

-          motivace dětí

-          jak si děti stanovily pravidla třídy, jek je dodržují

-          dostatek vhodných pomůcek pro různé činnosti

-          manuální zručnost, držení tužky

-          individuální práce s dětmi, zda uč. uplatňuje nároky podle mentálního a ne podle kalendářního věku dítěte

-          nálada a atmosféra ve třídě

-          osvojení a upevňování hygienických návyků – informace uč. o pohybu v MŠ

-          kontrola využití pitného režimu během celého dne

-          dodržování bezpečnosti dětí ve třídě a při pobytu venku

-          vedení třídní dokumentace

-          výzdoba tříd, šaten

-          kontrola dodržování  pracovní doby a jiné

 

 

 

Hospitace pedagogů provádí ředitelka, probíhají průběžně celý školní rok, pedagogové znají plán a cíle hospitace, jsou seznámeni s hodnocením a doporučením pro další práci. Ředitelka sleduje celkový projev pedagoga, využívání vhodných metod a forem vzdělávání, připravenost a volbu pomůcek, dodržování závazných oblastí ŠVP, TVP. Vždy je zpracován zápis a pohospitační pohovor. Kontroly ostatních zaměstnanců školy provádí ředitelka, případné nedostatky jsou řešeny ihned na místě.

 

 

 Evaluace

 Popis systému evaluace

 

Autoevaluace školy – systematické posuzování a vyhodnocení procesu vzdělávání a jeho výsledků realizované účastníky vzdělávacího procesu.Výsledky slouží jako zpětná vazba pro zkvalitnění činností školy.

Co budeme evaluovat        

Kdo  

Kdy

Jak

 

ŠVP –zda je v souladu s RVP  

Všechny pedagog. pracovnice

Vždy v červnu

Informacemi a studiem, diskusí na pedagog. poradách, závěrečným hodnocením

TVP-obsah a soulad  se ŠVP-naplňování  dílčích cílů,jaký je přínos pro děti,vlastní návrhy na úpravu zpětná vazba                                

Všechny pedagog. pracovnice

Na každé pedagog. poradě

Diskusí na pedagog. poradách, studiem, četbou

Tématické celky-jak  dané téma přijaly děti jak se zapojily                                    

Všechny pedagog. pracovnice

Na každé pedagog. poradě, denně

Diskusí na pedagog.porad průběžně-hodnotící listy

Práci učitelek                     

Ředitelka

Dle plánu kontrol      

Rozhovorem po hospitaci,veřejně na pedagog.poradách

Výsledky dětí                   

Všechny pedagog. pracovnice

2x v roce,leden a červen      

Písemně-součást pedagog. porady

Spolupráce s rodiči školní či třídní akce, potřeba individuální  spolupráce                           

Všechny pedagog. pracovnice

2x v roce,leden a červen        

Schůzky s rodiči,brigády, zapojení rodičů do akcí školy

Náměty a připomínky

zákonných zástupců

Všechny pedagog. pracovnice

Průběžně, dle potřeby

Konzultací s rodiči

Spolupráce se zřizovatelem a dalšími organizacemi                   

Ředitelka, všechny pedagog.pracovnice školy

2x v roce,leden a červen     

průběžným projednáváním problematiky mateřské školy se zřizovatelem,spolupráce s PPP,ZŠ,kult.agenturami…  

 

Autoevaluace týdenních programů – osnova

 

Pedagogové hodnotí své plánování po ukončení daného tématu :

Děti : 1. podílely se na výběru tématu a ovlivnily výběr činností

          2. ovlivnily svým nápadem průběh některé činnosti

          3. neměly k tématu žádné návrhy

          Pedagog při volbě tématu vycházel

4.      z ŠVP

5.      aktuálně podle momentální situace a zájmu dětí   

Pedagogové hodnotí průběh činností :

Děti : 6. byly tvořivé, nápadité při provádění nabídnutých činností

          7.ve spontánní hře zpracovávaly právě probíraná témata /samy od sebe opakovaly činnosti, hrály si na to, povídaly o tématu/

          8. v souvislosti s tématem realizovaly a dokončovaly vlastní záměry

          9. zvládly nabízenou činnost bez obtíží, samostatně

Pedagog :

        10. nabízel dětem činnosti, které umožnily zapojení všech smyslů

        11. poskytl dětem zpětnou vazbu – popisem činností či výtvorů

        12. musel víc pomáhat dětem při provádění nabízených činností

 

 

 

 

 

 

Použitá literatura

 

 Manuál k přípravě školního vzdělávacího programu mateřské školy

Výzkumný ústav pedagogický v Praze

2005

 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Výzkumný ústav pedagogický

Praha 2017